מדיניות פרטיות

אתר www.cautela.co.il (להלן: “האתר”) המופעל ע”י איי.פי מחשבים בע”מ, (להלן: “החברה”). משמש אתר תדמית, שיווק ומתן ידע עזר לרכישת מוצרי מחשוב עסקי ו/או שירותים בתחומי המחשוב והתמיכה לעסקים ו/או גולשים בישראל.

כללי

בעת השימוש באתר שלנו, אנו עשויים לאסוף ממך שני סוגי מידע עליך בקשר לשירותי האתר: "מידע אישי" – משמעו מידע עליך שניתן להשתמש בו על מנת ליצור עמך קשר או לזהות אותך. חלק מהמידע מזהה אותך באופן אישי, כגון שמך, דואר האלקטרוני שלך, מספר הטלפון שלך וכיו"ב. זהו המידע שאתה מוסר ביודעין, בהסכמתך, לטובת קבלת מידע ושירותים שמוצגים באתר שלנו. "מידע לא אישי" – משמעו מידע שכשלעצמו, לא מאפשר לעשות שימוש לשם זיהוי או יצירת קשר איתך. זהו מידע סטטיסטי ומצטבר. לדוגמה, פרסומות שקראת באתר, העמודים שבהם צפית, ההצעות ושירותי האתר שעניינו אותך ועוד. אנו רשאים לאסוף מידע לא אישי ולהשתמש בו לכל מטרה באמצעות כל אחת מהשיטות לעיל וכן באופן אוטומטי או באופן אחר באמצעות השימוש שתעשה בשירותי האתר.

Cookies

אנו משתמשים ב Cookies-ובטכנולוגיות דומות לצורך תפעולו השוטף והתקין של האתר, ובכלל זה כדי לאסוף נתונים סטטיסטים אודות השימוש באתר, לאימות פרטים, כדי להתאים את האתר להעדפותיך האישיות ולצרכי אבטחת מידע. דפדפנים מודרניים כוללים אפשרות להימנע מקבלת Cookies. אם אינך יודע כיצד לעשות זאת, בדוק בקובץ העזרה של הדפדפן שבו אתה משתמש.

רישום לשירותים

ככל שנדרשים פרטים אישיים בעת רישום לשירותים באתר, או בעת רכישת מוצרים בהם. החברה, תבקש ממך, באמצעים טלפוניים, מידע הנחוץ לאספקת השירותים או לרכישת המוצרים.

קנייה באתר

האתר אינו מפעיל מערכת סליקה באינטרנט. עסקאות המכר מבוצעות בטלפון.

מאגר המידע

הנתונים שנאספו, יישמרו במאגר המידע של החברה. החוק אינו מחייב אותך למסור את המידע.

השימוש במידע

השימוש במידע שנאסף, ייעשה רק על פי מדיניות פרטיות זו, או על פי הוראות כל דין, וזאת בין היתר על מנת:

 • לאפשר להשתמש בשירותים שונים באתר.
 • לשפר ולהעשיר את השירותים והתכנים המוצעים באתר.
 • לתפעול, שינוי או ביטול שירותים ותכנים קיימים.
 • לצורך פרסום מידע ותכנים.
 • המידע שישמש את החברה יהיה בעיקרו סטטיסטי, שאינו מזהה אישית.

דיוור ישיר אלקטרוני

החברה מעוניינת לשלוח אליך, מדי פעם, בדואר אלקטרוני, מידע בדבר שירותיה ומידע שיווקי ופרסומי.
החברה לא תמסור את פרטיך האישיים למפרסמים. עם זאת, היא רשאית להעביר מידע סטטיסטי על פעילות המשתמשים באתר.
מידע סטטיסטי שיועבר – לא יזהה אותך אישית.

מסירת מידע לצד שלישי

החברה לא תעביר לצד שלישי את פרטיך האישיים ואת המידע שנאסף על פעילותך באתר, אלא במקרים המפורטים להלן:

 • אם תיקח חלק בפעילויות תוכן של צד שלישי, או בפעילויות משותפות לחברה ולצד שלישי המוצג באתר.
 • אם תבצע באתר פעולות שבניגוד לדין, ו/או הנחזות כמנוגדות לדין, ו/או ניסיון לבצע פעולות כאלה במקרים אלה ו/או בניגוד לתנאי השימוש באתר.
 • אם יתקבל צו שיפוטי, המורה למסור את פרטיך, או את המידע על אודותיך לצד שלישי.
 • בכל מקרה שבו החברה תסבור, שמסירת המידע נחוצה כדי למנוע נזק חמור לגוף או לרכוש של גורם כלשהו.
 • אם החברה תארגן את פעילות האתר במסגרת תאגיד אחר, וכן במקרה שתתמזג עם גוף אחר או תמזג את פעילות האתר עם פעילותו של צד שלישי. היא תהיה זכאית להעביר לתאגיד החדש העתק מן המידע שנאגר אודותיך באתר, או כל מידע סטטיסטי אחר שבידיה. ובלבד שתאגיד זה יקבל על עצמו כלפיך את הוראות מדיניות פרטיות זו.
 • אם החברה תמכור או תעביר בכל צורה שהיא את פעילות האתר לתאגיד כלשהו.

זכויות יוצרים

על כל התכנים באתר cautela.co.il חל חוק זכויות יוצרים. אין להעתיק ו/או לצטט כל תבנית, מופע חוזר, מאמר או כל סוג טקסט/תבנית מאתר “Cautela.co.il”, ללא אישור מפורש מראש ובכתב. על כל הפרה של זכויות יוצרים מאתר זה, תוגש תביעה עד למיצוי הדין עם המעתיק/ים.

אבטחת מידע

החברה מיישמת באתריה מערכות ונהלים עדכניים לאבטחת מידע. בעוד שמערכות ונהלים אלה מצמצמים את הסיכונים לחדירה בלתי-מורשית, אין הם מעניקים ביטחון מוחלט. לכן, החברה לא מתחייבת ששירותיה יהיו חסינים באופן מוחלט מפני גישה בלתי-מורשית למידע המאוחסן בהם.

הזכות לצפות במידע

על-פי חוק הגנת הפרטיות, התשמ”א – 1981, כל אדם רשאי/זכאי לעיין במידע הנאסף עליו ומוחזק במאגר מידע.
אדם שצפה במידע שעליו ומצא כי אינו נכון, רשאי לפנות לבעל מאגר המידע בבקשה לתקן את המידע או למוחקו.
פנייה כזאת יש להפנות אל [email protected] , או באמצעות פקס מס’ 03-9588046

כתובת למשלוח דואר רשום:

איי.פי מחשבים בע"מ

רחוב יהודה הלוי 45, ראשון לציון

בנוסף, אם המידע שבמאגרי החברה משמש לצורך פנייה אישית אליך. אתה זכאי על-פי חוק הגנת הפרטיות, התשמ”א- 1981, ולדרוש בכתב שהמידע המתייחס אליך יימחק לחלוטין ממאגר המידע.

שינויים במדיניות הפרטיות
אנו שומרים לעצמנו את הזכות לשנות מדיניות פרטיות זו מעת לעת. הגרסה העדכנית ביותר של המדיניות היא הגרסה הקובעת לעניין השימוש שנעשה במידע האישי ובמידע הלא אישי שלך. במקרה שאנו, לפי שיקול דעתנו הבלעדי, נחליט שעדכונים של מדיניות הפרטיות מהווים שינוי מהותי, אנו נודיע לך על השינויים כאמור בהודעה שתפורסם באמצעות האתר. על אף האמור לעיל, אין אנו מחויבים להודיע למשתמש על שינויים במדיניות זו שאינם מהותיים ולכן על המשתמשים לבקר מעת לעת בעמוד זה על מנת לעיין במדיניות הפרטיות העדכנית שלה הם כפופים.

אל תלכו לאיבוד.....

צרו קשר איתנו, וקבלו מענה לכל השאלות שלכם

צרו קשר

דילוג לתוכן