תכונות מרכזיות

  • גיבוי יומי אוטומטי
  • יכולת לשמור העתקי גיבוי מחוץ לסביבת Office 365
  • יכולת התאמה לכל סדר גודל של ארגון
  • אפשרויות שחזור גמישות: נקודתי, נקודה בזמן או למיקום אחר
  • אבטחה מקיפה, כולל בקרת גישה והצפנת מידע במעבר ובאחסון
  • אשף הגדרות פשוט ונוח
  • מדיניות שונות לשמירה לתיבות דואר
  • יכולות eDiscovery עבור דרישות חיפוש ויצוא